Compacted clay liner

Compacted clay liner

Typy geokompozytów i ich zastosowanieGeokompozyty to materiały złożone spośród przynajmniej 2 faz: jednej mineralnej (np. piasek, żwir, glina) i jednej organicznej (np. polietylen, polipropylen). Każdy taki geocomposite służy do poprawy właściwości fizycznych i mechanicznych gleby lub skały. Typy geokompozytów to pomiędzy innymi:

Geokompozyty filtracyjne - służą do oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Ich budowa składa się spośród warstwy filtracyjnej (np. piasku) i warstwy geowłókniny, jaka chroni przed przesiąkaniem i utratą kształtu.

Geokompozyty drenażowe - służą do odprowadzania wody spośród obszarów zalewowych lub podnoszenia poziomu wód gruntowych. Ich budowa składa się spośród warstwy drenażowej (np. żwiru) albo geowłókniny, jaka chroni przed przesiąkaniem i utratą kształtu.

Geokompozyty izolacyjne - służą do izolowania termicznie albo akustycznie budowli lub urządzeń. Ich budowa składa się z warstwy izolacyjnej (np. wełny mineralnej) i geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem i utratą kształtu.

Geokompozyty erozyjne - służą do ochrony przed erozją wodną oraz wiatrową. Ich budowa składa się spośród warstwy erozyjnej (np. maty spośród piasku) i geowłókniny, jaka zabezpiecza przed przesiąkaniem oraz utratą kształtu.